Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 1/7/2017

Το Σάββατο 1 Ιουλίου 2017, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

 • Ένα (1) CL-415 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Νιγρίτα Σερρών.
 • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης σε Κουβαρά Αττικής και Αρεόπολη.
 • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Χούνη Αιτωλοακαρνανίας.
 • Τρία (3) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης σε Μέλπεια, Δεσύλα και Χιμάρα.
 • Δύο (2)  PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης σε Άνω Μέλπεια, Λεωνίδιο και Αρεόπολη.
 • Δύο (2)  PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης σε Αγ. Βλάσσιο.
 • Δύο (2)  PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης σε  Νιγρίτα Σερρών.
 • Δύο (2)  PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης σε Καρά Τεπέ Λέσβου.

Εκτελέστηκαν 30 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 59,5 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

 • Δύο (2)PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην Πρέβεζα.
 • Ένα (1)  PZL  εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.
 • Ένα (1) CL-215 εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης σε Θάσο, Σκιάθο, Εύβοια και Κόρινθο.

Εκτελέστηκαν 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 5,9 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

 • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή από τη Σκύρο στην Ελευσίνα.
 • Ένα (1) ΑΒ-212 μετέφερε 1 ασθενή από τη Σύρο στην Ελευσίνα.
 • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή από τη Ζάκυνθο στα Ιωάννινα.

Συμπληρώθηκαν 6,8 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.

Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών,

 • Διατέθηκε ένα (1)  C-130 για την μεταφορά της 2ης ΕΜΑΚ (30 πυροσβέστες) από τη Θεσσαλονίκη στην Καλαμάτα.