Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 13/7/2017

Την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στη Λεικίμη Φερρών.
  • Δύο (2) CL-215 και τρία (3) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στο Ζευγολατειό Κορινθίας.
  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στο Ναυάγιο Ζακύνθου.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στο Κουρτάκι Μεσσηνίας.

Εκτελέστηκαν 18 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 46 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Καλαμάτα.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 1,2 ώρες πτήσης.