Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 14/7/2017

Την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Έρευνα-Διάσωση,

  • Ένα (1) Super Puma σε αποστολή έρευνας-διάσωσης σκάφους με οχτώ (8) επιβαίνοντες βορειοδυτικά της Σάμου.

Συμπληρώθηκαν 1,9 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Μπογδάνη Κορινθίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στη Λεικίμη και στην Κρεμαστή Ξάνθης.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Μοναστηράκι Αιτωλοακαρνανίας.

Εκτελέστηκαν 10 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 13,5 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Θάσο.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 1,9 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) ΑΒ-212 μετέφερε 1 ασθενή από τη Σύρο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 2 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.