Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 22/7/2017

Το Σάββατο 22 Ιουλίου 2017, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-215 και τέσσερα (4) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Κυπαρισσία.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Κοσμηρά Ιωάννίνων
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Φάρσα Κεφαλονιάς.

Εκτελέστηκαν 10 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 17,5 ώρες πτήσης.

 

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τα Ψαρά στη Χίο.
  • Ένα (1) ΑΒ-212 μετέφερε 1 ασθενή από τη Σίφνο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή από τη Σκύρο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 5,9 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.