Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 25/7/2017

Την Τρίτη 25 Ιουλίου 2017, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Ένα (1) CL-415 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Άναβρα Μαγνησίας.
  • Τέσσερα (4) CL-215, ένα (1) CL-415 και τέσσερα (4) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Παντοκράτορα Κέρκυρας.
  • Ένα (1) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Μαντλαμαδο Λέσβου.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή πυρόσβεσης στο Θεολόγο Θάσου.

Εκτελέστηκαν 25 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 65 ώρες πτήσης.

Για Έπιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Χρυσούπολη.

Εκτελέατηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 1,8 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 2 ασθενείς από τη Ζάκυνθο και την Πάρο στα Ιωάννια και στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε έναν ασθενή από τη Σάμο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 2 ασθενείς από την Κάλυμνο στο Ηράκλειο.

Συμπληρώθηκαν 9,8 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.