Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 7/7/2017

Την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τρία (3) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στον Σκοπό Ζακύνθου.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στους Κρουνούς Ηλείας.

Εκτελέστηκαν 7 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 12,3 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην Μυτιλήνη.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 2 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή από την Ελευσίνα στη Μυτιλήνη, 1 ασθενή από τη Μυτιλήνη στην Ελευσίνα, 1 νεογνό από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα και 1 νεογνό και 1 ασθενή από την Ρόδο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 7 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.