Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 8/7/2017

Το Σάββατο 8 Ιουλίου 2017, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Ένα (1) CL-415 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Ανατολή.
  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Σκοπό Ζακύνθου.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης σε Δημάρι Ξάνθης και Κίρκη Αλεξανδρούπολης.

Εκτελέστηκαν 5 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 12,7 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην Μυτιλήνη.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 1,5 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 2 ασθενείς από την Πάρο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 βρέφος από την Χίο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 3,2 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.