Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 9/7/2017

Την Κυριακή 9 Ιουλίου 2017, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Δημήνι Βόλου.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στους Αρφαρούς Μεσσηνίας.

Εκτελέστηκαν 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 5,1 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 νεογνό από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα.
  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τους Λειψούς στην Ρόδο.
  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Κάσο στο Ηράκλειο.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 νεογνό από την Χίο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή από το Ηράκλειο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 12 ώρες πτήσης σε 5 αποστολές.