Φωτογραφίες από την επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΑ στην 130ΣΜ