Ολοκλήρωση της Εκστρατείας Α’ Βοηθειών του ΚΕΑΠΕ

Ολοκληρώθηκε η εκστρατεία Α’ Βοηθειών, η οποία  διεξήχθη κατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου 2017, υπό την αιγίδα του Κέντρου Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, με σκοπό την ενημέρωση  και ευαισθητοποίηση του προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας στον εν λόγω τομέα.

Ειδικότερα, κατά την διάρκεια της εκστρατείας διενεργήθηκαν οι παρακάτω δράσεις:

  • Συμπλήρωση ερωτηματολογίου Α’ Βοηθειών με σκοπό τη συλλογή στατιστικών στοιχείων ως προς το υφιστάμενο επίπεδο γνώσης του προσωπικού στις Α’ Βοήθειες
  • Πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις και διανεμήθηκε υποστηρικτικό υλικό της εκστρατείας σε όλες τις Μονάδες της ΠΑ
  • Δημοσιεύτηκαν άρθρα σχετικά με τις Πρώτες Βοήθειες στο Περιοδικό του ΚΕΑΠΕ «H Πτήση».