Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τα Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας χορηγεί πέντε (5) υποτροφίες δωρεάν φοίτησης, ανά ακαδημαϊκό έτος, στο μόνιμο προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Το εν λόγω ΔΠΜΣ, οδηγεί σε απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Στόχοι της ειδίκευσης είναι οι τομείς:

  • Υπολογιστική Ιατρική, Υπολογιστική Βιολογία και οι Εφαρμογές τους.
  • Ασφάλεια Υπολογιστικών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, Διαχείρισης μεγάλου όγκου Δεδομένων και Προσομοίωσης.
  • Πληροφορική και Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση.

Η περίοδος υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας για το εν λόγω ΠΜΣ, στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 είναι: από Τετάρτη 12 Ιουλίου έως Παρασκευή 11 Αυγούστου 2017 και από Δευτέρα 21 Αυγούστου έως Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2017.

Διάρκεια του ΠΜΣ είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2231066703 (κα. Ραφαηλίδου), 2231066731 (κα. Λεκάτη) και 2231066902 (κα. Μπουσίου).