Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 73/17 για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών για τις Ανάγκες του 251ΓΝΑ – ΑΔΑ: 60ΡΡ6-Η26

Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 73/17 για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών Trastuzumab Emtansine και Certolizumab Pegol για τις Ανάγκες του 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 60ΡΡ6-Η26