Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) υπ’ αριθμ. 10/2017 για την Περιοδική Προμήθεια Τυροκομικών – Σαλατών & Αλίπαστων για Ανάγκες Τροφοδοσίας Λεσχών της 115 ΠΜ – ΑΔΑ: 7ΦΘΩ6-05Σ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) υπ’ αριθμ. 10/2017 για την Περιοδική Προμήθεια Τυροκομικών – Σαλατών & Αλίπαστων για Ανάγκες Τροφοδοσίας Λεσχών της 115 ΠΜ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΦΘΩ6-05Σ