Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αριθμ. 19/17 για την Ετήσια Συντήρηση Δύο (2) Συστημάτων Επεξεργασίας Νερού (κυρίως και εφεδρικού) στη ΜΤΝ του 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ: ΩΖ2Ζ6-ΡΕ2

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αριθμ. 19/17 για την Ετήσια Συντήρηση Δύο (2) Συστημάτων Επεξεργασίας Νερού (κυρίως και εφεδρικού) στη ΜΤΝ του 251 ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΖ2Ζ6-ΡΕ2