Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αριθμ. 20/17 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για την ασφαλή διάλυση των κυτταροστατικών φαρμάκων στη Μονάδα Διάλυσης Κυτταροστατικών του 251ΓΝΑ – ΑΔΑ: ΩΣ4Μ6-0ΛΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αριθμ. 20/17 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για την ασφαλή διάλυση των κυτταροστατικών φαρμάκων στη Μονάδα Διάλυσης Κυτταροστατικών του 251ΓΝΑ.