Αναστολή Λειτουργίας Δραστηριοτήτων ΣΕΠΑ Θερινής Περιόδου 2017

Το Συγκρότημα Εξυπηρέτησης Προσωπικού Αεροπορίας (ΣΕΠΑ), ανακοινώνει ότι αναστέλλεται η λειτουργία:

  • του Α΄ και Β΄ Πολυκαταστήματος, του Πρατηρίου Τροφίμων, του Πρατηρίου Καυσίμων, του Ραφείου, του Υποδηματοποιείου, του Κρεοπωλείου, του Οπωροπωλείου, του Ιχθυοπωλείου, του Κομμωτηρίου, και των Γενικών Αποθηκών από 7 έως και 28 Αυγούστου 2017.