Διαγωνισμός περιοδικού «Ναυτική Επιθεώρηση» έτους 2017

Για πληροφορείες σχετικά με τον υπόψη διαγωνισμό δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο