Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 60/17 για την Προμήθεια Αεροπο-ρικού Καυσίμου AVGAS 100LL.

To 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει τον συνοπτικό διαγωνισμό  υπ’ αρίθμ. 60/17 για την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου AVGAS 100LL.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια (ΑΔΑ: 73Ο66-Ι5Ν)