Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 12/8/2017

Το Σάββατο 12 Αυγούστου 2017, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Καμένα Βούρλα και την Άρτα.
  • Ένα (1) CL-215 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στοο Κορωπί και τα Καμένα Βούρλα.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Καμένα Βούρλα.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Σιμωτάτα Κεφαλληνίας, τα Μενεγάτα Κεφαλληνίας και τη Ζάκυνθο.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Ράγιο Θεσπρωτίας.

Εκτελέστηκαν 10 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 22,2 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Καλαμάτα.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 1,3 ώρες πτήσης.

Για Βοήθεια Πυρόσβεσης προς την Αλβανία,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στους Αγίους Σαράντα Αλβανίας.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 7,4 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 παιδί από την Κω στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 1,3 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.