Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 16/8/2017

Την Τετάρτη 16 Αυγούστου 2017, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τρία (3) CL-415 και τρία (3) CL-215 εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στον Κάλαμο Ωρωπού.
  • Ένα (1) CL-215 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Κρυονέρι Ηλείας.
  • Τρία (3) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στη Βροντισμένη Ιωαννίνων.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Αγαλά Ζακύνθου.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Κοίνυρα Θάσου και στα Άβδηρα Ξάνθης.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Λουρδά και τον Αίνο Κεφαλονιάς.

Εκτελέστηκαν 22 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 46,4 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 3 ώρες πτήσης.

 Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 2 ασθενείς από τη Σαντορίνη και το Ηράκλειο στο Ηράκλειο και την Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 νεογνό από τη Μυτιλήνη στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή από τη Σαντορίνη στο Ηράκλειο.

Συμπληρώθηκαν 7,2 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.