Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 1/8/2017

Την Τρίτη 1 Αυγούστου 2017, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Ένα (1) CL-415 και δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Καλύβια Αττικής.
  • Δύο (2) CL-415 και τρία (3) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στις Σπέτσες.
  • Δύο (2) CL-415 και ένα (1) CL-215  εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Αδάμι Αργολίδας.
  • Δύο (2) CL-215  εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Σουληνάρι Μεσσηνίας και στην Αμαλιάδα.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στo Σουληνάρι Μεσσηνίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στην Πύλο και στο Αδάμι Αργολίδας.

Εκτελέστηκαν 22 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 59,7 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην Καβάλα.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.

Εκτελέστηκάν 5 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 9,1 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 2 ασθενείς από την Κέρκυρα στον Άραξο.
  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 βρέφος από τον Άγιο Ευστράτιο στη Λήμνο.

Συμπληρώθηκαν 4,8 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.