Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 20/8/2017

Την Κυριακή 20 Αυγούστου 2017, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τρία (3) CL-215, δύο (2) CL-415 και τρία (3) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στα Ροδινά Ηλείας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Ροδινά Ηλείας και στα Χρυσοκελάρια Κορώνης.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Αλειμματά Κεφαλονιάς.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Καθαροβούνι Άρτας.

Εκτελέστηκαν 26 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 53,1 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρης στη Χρυσούπολη.

 Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή από τη Μύκονο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή και 1 παιδί από τη Ζάκυνθο και τα Ιωάννινα, στον Άραξο και την Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή και 1 νεογνό από την Ικαρία στη Μυτιλήνη και την Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 8 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.