Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 22/8/2017

Την Τρίτη 22 Αυγούστου 2017, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τέσσερα (4) CL-215 και τρία (3) CL-415  εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στο Σοφικό Κορινθίας.
  • Ένα (1) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στα Δασσιά και στα Βραγκανιώτικα Κέρκυρας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στις Γουβιές Κέρκυρας.

Εκτελέστηκαν 16 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 45,3 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρης στη Θάσο.

 Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 4 ασθενείς από τη Μυτιλήνη και τη Μύκονο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 2,7 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.