Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 23/8/2017

Την Τετάρτη 23 Αυγούστου 2017, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τέσσερα (4) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Σοφικό Κορινθίας.
  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Διάσελα Ηλείας και στα Λιθάκια Ζακύνθου.
  • Ένα (1) CL-215 και τρία (3) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στα Διάσελα Ηλείας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Υψηλή Ράχη Δράμας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στo Πετρωτό Δομοκού
  • Τέσσερα (4) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Λιθάκια Ζακύνθου.

Εκτελέστηκαν 22 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 51,6 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.