Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 24/8/2017

Την Πέμπτη 24 Αυγούστου 2017, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Ένα (1) CL-215 και ένα (1) CL-415 εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στο Σοφικό Κορινθίας.
  • Τέσσερα (4) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Ροδινά Ηλείας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Ιωάννινα.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Καταστάρι Ζακύνθου.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην ευρήτερη περιοχή Αεροδρομίου Κέρκυρας .

Εκτελέστηκαν 13 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 20,1 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Αττική.

Για Αεροδιακομιδές

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τα Ψαρά στη Χίο.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 2 ασθενείς από τη Μυτιλήνη στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Πάτμο στη Ρόδο.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 νεοογνό από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα.

Συμπληρώθηκαν 8,9 ώρες πτήσης σε 4 αποστολές.