Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 25/8/2017

Την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Ένα (1) CL-215 και ένα (1) CL-415 εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στο Σαντομέρι Αχαΐας.
  • ‘Ενα (1) CL-415 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Πορόια Σερρών.
  • Ένα (1) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας.
  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Κακή Βίγλα Σαλαμίνας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Μονεμβασιά.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Αγαλά Ζακύνθου.

Εκτελέστηκαν 16 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 35,6 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή από Σαντορίνη στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τα Μαριτσά Ρόδου στο Νοσοκομείο Ρόδου.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 4 ασθενείς και ένα νεογνό από Κω και Μύκονο σε Ρόδο και Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 6,3 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.