Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 5/8/2017

Το Σάββατο 5 Αυγούστου 2017, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τρία (3) CL-415, τρία (3) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στα Κύθηρα.
  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Φοινικούντα.
  • Ένα (1) CL-215 και τρία (3) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στα Βρούβιανα Αιτωλοακαρνανίας.
  • Τρία (3) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Υάμεια Κορώνης.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Τρόπαια Αρκαδίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Αυλώνα Αλβανίας.

Εκτελέστηκαν 33 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 74 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 1,5 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή από την Πάρο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 1,6 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.