Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 7/8/2017

Τη Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

 • Δύο (2) CL-415 και ένα (1) CL-215 εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στα Κύθηρα.
 • Ένα (1) CL-415 και ένα (1) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στις Μαριές Θάσου.
 • Ένα (1) Cl-215 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αχλαδίνη Ηλείας και στο Πεταλίδι Καλαμάτας.
 • Τέσσερα (4) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στις Βολίμες Ζακύνθου.
 • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αχλαδίνη Ηλείας.
 • Τρία (3) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αχλαδίνη Ηλείας και στα Καστάνια Μεσσηνίας.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Κράτηγο Μυτιλήνης.

Εκτελέστηκαν 16 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 42,8 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

 • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.

 Για Αεροδιακομιδές,

 • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή από τα Κύθηρα στην Ελευσίνα.
 • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή από την Σαντορίνη στην Ελευσίνα.
 • Ένα (1) ΑΒ-205 μετέφερε 1 ασθενή από την Σκόπελο στο Αεροδρόμιο Αγχιάλου.
 • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Τήνο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 8,2 ώρες πτήσης σε 4 αποστολές.