Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 8/8/2017

Την Τρίτη 8 Αυγούστου 2017, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

 • Ένα (1) CL-415  εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Κύθηρα.
 • Ένα (1) CL-415 και τέσσερα (4) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στην Πάργα.
 • Ένα (1) CL-215 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Αγρίνιο.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Χρυσοχώρι Αρκαδίας.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Κυπαρισσία.

Εκτελέστηκαν 15 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 28,2 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

 • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Καβάλα.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.

Εκτελέστηκαν 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 5,9 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

 • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 νεογνό  από τη Ρόδο στην Ελευσίνα.
 • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή από την Πάρο στην Ελευσίνα.
 • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 βρέφος από την Κέρκυρα στην Ελευσίνα.
 • Ένα (1) C-27J μετέφερε 2 ασθενείς από τη Μύκονο και τη Μυτιλήνη στην Ελευσίνα.
 • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τη Χίο στη Μυτιλήνη.

Συμπληρώθηκαν 10,5 ώρες πτήσης σε 5 αποστολές.