Φωτογραφίες από την Συνάντηση με τον ΑΚΑΜ της Ο.Δ. Γερμανίας