Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 14/9/2017

Την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Ένα (1) CL-215 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Ζαχάρω Ηλείας.
  • Τέσσερα (4) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στο Σιδηρόκαστρο Λακωνίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στους Αργυράδες Κέρκυρας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Υπάτη Φθιώτιδας.

Εκτελέστηκαν 9 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 13,5 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.