Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 17/9/2017

Την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Ένα (1) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Μπόχαλη Ζακύνθου.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Βοτονόσι Μετσόβου.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Πικέρνη Αρκαδίας.

Εκτελέστηκαν 7 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 10 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή από την Πάρο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 1,4 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.