Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 1/9/2017

Την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Ένα (1) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στον Κοκκινόλογγο Αγρινίου.

Εκτελέστηκαν 3 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 5,1 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Λαμία.

Για Αεροδιακομιδές

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα.
  • Ένα (1) ΑB-212 μετέφερε 1 παιδί ασθενή την Αίγινα στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 2 ασθενείς από τη Μύκονο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 5,9 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.