Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 21/9/2017

Την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τέσσερα (4) CL-415 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Κούτσι Κορινθίας.
  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Ζάκυνθο.
  • Δύο (2) CL-415 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Έξαρχο Φθιώτιδας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στους Τοξότες Ξάνθης.
  • Τρία (3) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Ζιζάνι Μεσσηνίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Σιμωτάτα Κεφαλονιάς και στη Ζάκυνθο.

Εκτελέστηκαν 25 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 54,5 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 2,1 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές

  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 3 ασθενείς από τη Λήμνο και τη Μυτιλήνη στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 3 ασθενείς από την Κέρκυρα και τη Μυτιλήνη στα Ιωάννινα και στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 6,9 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.