Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 31/8/2017

Την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στην Ιστιαία Ευβοίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Ιασμό Κοζάνης.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Διαλαμπή Ροδόπης.
  • Τρία (3) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Δάσος Βασιλικής.

Εκτελέστηκαν 11 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 20,3 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.