Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 4/9/2017

Τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

 • Ένα (1) CL-215 και τρία (3) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στη Νέδουσα Μεσσηνίας.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αλαγονία Μεσσηνίας.
 • Τέσσερα (4) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Αμπέλια Αιτωλοακαρνανίας.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Χαλικούνα Κέρκυρας.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Κοπτερό Ροδόπης.
 • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Κόρακα Μυτιλήνης.

Εκτελέστηκαν 19 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 35,1 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές

 • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Πάτμο στο Νοσοκομείο Ρόδου.
 • Ένα (1) C-27J μετέφερε 3 ασθενείς από τη Ρόδο και το Ηράκλειο στο Ηράκλειο και την Ελευσίνα.
 • Ένα (1) AB-205 μετέφερε 1 ασθενή από τη Σκιάθο στο Βόλο.
 • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τους Λειψούς στο Νοσοκομείο Ρόδου.
 • Ένα (1) C-27J μετέφερε 2 ασθενείς από τη Μυτιλήνη στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 11,1 ώρες πτήσης σε 5 αποστολές.