Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 5/9/2017

Την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τρία (3) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Νέδουσα Μεσσηνίας.
  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στoν Ταΰγετο.
  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Καλάβρυτα.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Λουρδάτα, στα Καλλιγάτα και στη Μιτακάτα Κεφαλονιάς.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Παλαιοχώρι Λαμίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Μικρό Ποντιά Αχαΐας.

Εκτελέστηκαν 20 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 35,6 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή από την Κω στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) AB-212 μετέφερε 1 ασθενή από τη Νάξο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 4,7 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.