Φωτογραφίες από την Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΑ στην 117ΠΜ και στο ΚΕΑΤ