Κατάταξη Επιτυχόντων Πανελλαδικών Εξετάσεων Έτους 2017 στη ΣΜΥΑ

Τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017, παρουσιάστηκαν για κατάταξη στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, οι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων για το έτος 2017, σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιλογής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Συνολικά κατατάχθηκαν εκατόν ογδόντα δύο (182) σπουδαστές, από τους οποίους δώδεκα (12) από την Κύπρο.