Κύρωση Προσωρινού Πίνακα Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Σας ενημερώνουμε για την κύρωση Προσωρινού Πίνακα Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018