Κύρωση Προσωρινού Πίνακα Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών

Σας ενημερώνουμε για την Κύρωση του Προσωρινού Πίνακα Απασχόλησης Ωρομισθίου Διδακτικού Προσωπικού Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018.