Σύστημα Ειδοποίησης Αποφυγής Εναέριας Συγκρούσεως (ACAS – TCAS)

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

Το Σύστημα Ειδοποίησης Αποφυγής Εναέριας Συγκρούσεως (ACAS – TCAS) είναι ένα σύστημα προς χρήση μόνο από τον πιλότο, απ όπου και ο επίσημος πλήρης όρος στα αγγλικά ACAS (Airborne Conflict Alert and Resolution System) και ο αντίστοιχος όρος για τις ΗΠΑ, TCAS (Traffic Collision Avoidance and Resolution System). Η πηγή πληροφόρησης για την ύπαρξη άλλων αεροσκαφών στην γειτονία μιας πτήσης γίνεται μέσω του «transponder» (IFF) ο οποίος πέρα από απαντητής των ερωτήσεων του ραντάρ γίνεται και ερωτητής με σκοπό να εντοπίσει κι άλλες παρόμοιες συσκευές σε μια ακτίνα 20 ναυτικών μιλίων. Ακολουθεί ο υπολογισμός της θέσης και της μελλοντικής τροχιάς και συνεγείρει το πλήρωμα με την δημιουργία οπτικής και ηχητικής προειδοποίησης που εξασφαλίζει την αποφυγή της σύγκρουσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σύστημα Ειδοποίησης Αποφυγής Εναέριας Συγκρούσεως (ACAS – TCAS) πατήστε εδώ