Τελετή Απονομής Πτυχίων στους Απόφοιτους της 3ης Σειράς Αρχικής Εκπαίδευσης ΚΕΕΠ

Την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ενόργανης Πτήσης (ΚΕΕΠ), στην 110 Πτέρυγα Μάχης (110ΠΜ), στην Αεροπορική Βάση Λάρισας, η τελετή αποφοίτησης των σπουδαστών της 3ης Σειράς Αρχικής Εκπαίδευσης ΚΕΕΠ του Σχολείου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΣΕΕΚ).

Τα πτυχία στους αποφοιτήσαντες επέδωσε ο Διοικητής της 110ΠΜ, Σμήναρχος (Ι) Απόστολος Χόρτης.