Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 15/10/2017

Την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Σέτα Ευβοίας.
  • Ένα (1) CL-215 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Σέτα Ευβοίας.
  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Σαντομέρι Αχαΐας.

Εκτελέστηκαν 7 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 19,7 ώρες πτήσης.