Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 1/10/2017

Την Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2017, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Μεσοπόταμο Πρέβεζας.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 4,8 ώρες πτήσης.