Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 21/10/2017

Το Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Βυτίνα.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη λίμνη Κορισσίων.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Βουνί και το Ληξούρι Κεφαλονιάς.

Εκτελέστηκαν 8 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 9,2 ώρες πτήσης.