Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης της ΥΠ/ΠΑ για την Αεροπορική Μεταφορά Υλικών της ΠΑ από και προς Χώρες της Ευρώπης, το Ισραήλ, τον Καναδά καθώς και εντός αυτών – ΑΔΑ : Ω05Ω6-8ΒΟ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ανακοινώνει ότι διενεργεί δημόσια διαβούλευση για την αεροπορική μεταφορά υλικών της ΠΑ από και προς χώρες της Ευρώπης, το Ισραήλ, τον Καναδά καθώς και εντός αυτών.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια : Ω05Ω6-8ΒΟ