Επιθεωρήσεις στο ΑΤΑ και στην 110ΠΜ στο πλαίσιο του Κειμένου της Βιέννης

Την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017, ομάδα αξιολογητών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης πραγματοποίησε επιθεώρηση στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ) και στην 110 Πτέρυγα Μάχης (110ΠΜ), στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κειμένου της Βιέννης.

Το Κείμενο της Βιέννης θεσπίζει δεσμευτική διαδικασία υλοποίησης μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ασφάλειας, στο πλαίσιο του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), με ανταλλαγή και πιστοποίηση στοιχείων που αφορούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και στις στρατιωτικές δραστηριότητες των συμβαλλομένων κρατών.