Φωτογραφίες από την Τελετή Αναστολής Λειτουργίας της 339Μ