Κύρωση Οριστικού Πίνακα Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας

Σας ενημερώνουμε για την κύρωση του Οριστικού Πίνακα Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεοπορίας (ΣΤΥΑ) για το  Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018.